• Lidmaatschap wijzigen/opzeggen

  • Vul onderstaand formulier in om je lidmaatschap te wijzgen of op te zeggen.

    LET OP: Bij tussentijdse opzegging, is men verplicht de contributie tot 30 juni van het lopende seizoen te voldoen. Uitzondering hierop is opzegging in verband met verhuizing naar een andere plaats.