• Vriend van Overwetering

 • Doelstelling

  De opdracht van het bestuur aan de vriendenclub is duidelijk:

  Het bevorderen van de sfeer rondom onze selecties door middel van steungerichte fondsen en acties, actieve ondersteuning bij  prestatiebevorderende  activiteiten en ook het organiseren van gezamenlijke busreizen naar verre tegenstanders en/of beslissende wedstrijden, samen met de supporters hoort tot deze kerntaken.

 • Wat is jouw voordeel na aanmelding

  • Gratis toegang bij de thuiswedstrijden van onze selecties,
  • Kopje koffie (eigen clubhuis) in de rust,
  • Aparte ontvangstruimte Vrienden van Overwetering,
  • Altijd voorrang bij reservering zitplaats in bus,
  • Gratis deelname aan activiteiten w.o. thema avonden, gastsprekers e.d.
 • Grondslag

  Om de Vrienden van Overwetering (VvO) enige armslag te verlenen heeft de oprichtingscommissie een ledenactie georganiseerd en inmiddels hebben zich al meer dan 140 leden gemeld á €50,- per persoon.

  VvO zal tevens de nodige activiteiten ontwikkelen om extra fondsen te werven teneinde haar toezegging richting bestuur, leden, opleidingen en spelersraad waar te maken. Deze wervingen zullen o.a. bestaan uit het houden van: Verlotingen, Rad(en) van Avontuur, Thema avonden, of wat verder tot ontwikkeling komt.

 • Werkwijze sinds 2008/2009:

  De VvO vindt dat alle vormen van beloning prestatie bevorderend moeten zijn en deze mening wordt gedeeld door de spelersafvaardiging waarmee plan is opgesteld.

  Middelen worden aangewend - in overleg met spelersraad - voor busreizen naar verre of beslissende wedstrijden, medefinanciering trainingskampen, speler van de week en speler van het jaar verkiezing, naast mogelijke (mede)financiering van initiatieven welke opleiding bevorderend zijn.

  Over haar extra inkomsten zal VvO zelf beslissen waaraan de gelden ten goede komen, uitgangspunt is altijd een prestatieverbeterende activiteit. Dit kan ook zijn: het beschikbaar stellen van gelden voor een specifieke aanschaf t.b.v. de vereniging en niet direct voor de selectie. Te denken valt dan aan zaken van algemeen nut, jeugd of clubhuis.

  De VvO zal wekelijks zorg dragen voor de verkiezing van de Speler van de Week, waarbij telkens een vijftal “deskundigen” zal worden verzocht zijn/haar beoordeling te geven. De stand om de speler van de week zal niet bekend gemaakt worden teneinde de einduitslag: “Speler van het Jaar”, nog enigszins verrassend te houden. De bekendmaking van de speler van de week bij thuiswedstrijden wordt bekendgemaakt en wel na afloop van de wedstrijd in het clubhuis en gaat vergezeld van een bonnenkaart en een waardecheque beschikbaar te stellen door de VvO en kledingleverancier Buitink sport.

  VvO zal er voor zorg dragen dat er wedstrijdverslagen en foto’s van wedstrijden van het 1e elftal gemaakt en gepubliceerd worden. Ook organiseert de VvO klaverjasavonden en de klaverjascompetitie.


  Verder stelt de VvO zich open op naar iedereen die activiteiten aandraagt die sfeerverhogend werken binnen Sc. Overwetering en haalbaar zijn voor de VvO.