• Contributie

 • Voor het lidmaatschap van Sc. Overwetering betaal je contributie. 

  • Het lidmaatschap loopt van 1 juli t/m 30 juni en wordt telkens met één jaar verlengd.
  • Bij tussentijdse opzegging is men verplicht de contributie tot 30 juni van het lopende seizoen te voldoen.
  • Opzeggen kan alleen schriftelijk op de website voor 1 maart voor handbal en voor 31 mei voor voetbal.
  • De contributiegelden zijn inclusief clubgelden, bondsgeld, kosten voor wedstrijdkleding en het wasgeld.
  • Eventuele boetes (en/of vernielingen) worden extra in rekening gebracht.
  • Alle contributies dienen per kwartaal bij vooruitbetaling te worden voldaan.
  • De club zal deze kosten automatisch incasseren.
 • Contributiebedragen per 01-01-2024

  Leeftijd

  Per kwartaal

  Per jaar

  Categorie 4x4 

  € 26,25

  € 105

  Jeugdlid t/m 10 jaar

  € 46,75

  € 187,00

  11 t/m 15 jaar

  € 51,75

  € 207,00

  16 en 17 jaar

  € 57,00

  € 228,00

  18 jaar en ouder

  € 62,50

  € 250,00

  niet spelen/ wel trainen

  € 26,25

  € 105,00

  niet-actieve leden

  € 18,25

  € 73,00

 •  

  Contributies dienen per kwartaal bij vooruitbetaling en via automatische incasso te worden voldaan. Bij het aangaan van het lidmaatschap wordt hiervoor een doorlopende machtiging ingevuld. Eventuele boetes (en/of de kosten die voortkomen uit vernieling) worden extra in rekening gebracht.

  De contributiegelden voor actieve leden zijn inclusief bondsgelden, kosten voor wedstrijdkleding (kledinglease) en wasgeld.

  Automatische verlenging lidmaatschap

  Het lidmaatschap loopt van 1 juli t/m 30 juni en wordt telkens met één jaar verlengd. Opzeggen kan alleen schriftelijk via de website vóór 31 mei. Bij tussentijdse opzegging, is men verplicht de contributie tot 30 juni van het lopende seizoen te voldoen. Uitzondering hierop is opzegging in verband met verhuizing naar een andere plaats.

  Gezinskorting

  Zijn er vier of meer actieve leden binnen een gezin, dan bedraagt de korting 50% van de contributie van het jongste lid. Om voor deze korting in aanmerking te komen, kan per e-mail een verzoek worden ingediend bij de penningmeester via penningmeester@overwetering.nl  
  Vermeld daarbij de namen en geboortedatums van de actieve leden binnen het gezin en het rekeningnummer (IBAN) waarop de restitutie kan worden overgemaakt.

  PROTOCOL BIJ NIET NAKOMEN CONTRIBUTIE-VERPLICHTING

  Incasso contributie vindt plaats op de laatste dag van de eerste maand van het kwartaal (31 januari, 30 april, 30 juli, 31 oktober)

  Indien stornering en geen betaling contributie via handmatige overboeking ontvangen op de laatste dag van de daarop volgende maand (28 februari, 31 mei, 31 augustus, 30 november): 

  • Penningmeester of secretaris stuurt een herinnering per e-mail met het verzoek vóór het einde van de daarop volgende maand de contributie alsnog over te maken

  >>>>> 

  Indien ondanks herinnering geen betaling contributie ontvangen op de laatste dag van de daarop volgende maand (31 maart, 30 juni, 30 september, 31 december):

  • Penningmeester informeert DB, voorzitter jeugdvoetbalcommissie (als het een jeugdvoetbal-lid betreft) of voorzitter handbalcommissie (als het een handbal-lid betreft)
  • DB (penningmeester of secretaris), voorzitter jeugdvoetbalcommissie of voorzitter handbalcommissie stuurt een tweede herinnering/aanmaning per e-mail met het verzoek per omgaande de contributie alsnog over te maken. 

  In dat bericht wordt verwezen naar:

  • de herinnering van een maand geleden
  • het feit dat bij het niet hebben ontvangen van de contributie vóór het einde van de daarop volgende maand schorsing (= uitsluiting van deelname aan alle activiteiten van de club) volgt

   >>>>>

  Indien ondanks tweede herinnering/aanmaning geen betaling contributie ontvangen op de laatste dag van de daarop volgende maand (30 april, 31 juli, 31 oktober, 31 januari):

  • DB (voorzitter), voorzitter jeugdvoetbalcommissie of voorzitter handbalcommissie meldt telefonisch aan het lid of de ouders/verzorgers van het jeugdlid dat deze met onmiddellijke ingang is geschorst (= uitgesloten van deelname aan alle activiteiten van de club) en dat deze schorsing wordt opgeheven zodra de achterstallige contributie is ontvangen
  • DB (voorzitter), voorzitter jeugdvoetbalcommissie of voorzitter handbalcommissie bevestigt per e-mail de schorsing en wanneer deze wordt opgeheven
  • DB (voorzitter), voorzitter jeugdvoetbalcommissie of voorzitter handbalcommissie informeert de leiding van het team waarin het geschorste lid speelt  

  Schema