• Contributie

 • Voor het lidmaatschap van Sc. Overwetering betaal je contributie. 

  • Het lidmaatschap loopt van 1 juli t/m 30 juni en wordt telkens met één jaar verlengd.
  • Bij tussentijdse opzegging is men verplicht de contributie tot 30 juni van het lopende seizoen te voldoen.
  • Opzeggen kan alleen schriftelijk op de website voor 1 maart voor handbal en voor 31 mei voor voetbal.
  • De contributiegelden zijn inclusief clubgelden, bondsgeld, kosten voor wedstrijdkleding en het wasgeld.
  • Eventuele boetes (en/of vernielingen) worden extra in rekening gebracht.
  • Alle contributies dienen per kwartaal bij vooruitbetaling te worden voldaan.
  • De club zal deze kosten automatisch incasseren.
 • Contributiebedragen

  Leeftijd

  Per kwartaal

  Per jaar

  0 t/m 10 jaar

  € 42,50

  € 170,00

  11 t/m 15 jaar

  € 47,00

  € 188,00

  16 en 17 jaar

  € 51,75

  € 207,00

  18 jaar en ouder

  € 56,50

  € 226,00

  niet-actieve leden

  € 16,50

  € 66,00