• ALGEMENE LEDENVERGADERING OP 28 NOVEMBER

  13 nov 2022
 • Beste leden van Sc. Overwetering,

  Hierbij nodig ik jullie namens het bestuur van harte uit voor de Algemene ledenvergadering (jaarvergadering) van Sc. Overwetering, die plaatsvindt op maandag 28 november 2022 vanaf 20.00 uur

  Ben je benieuwd naar de ontwikkelingen van het sport- en speelplein? Benieuwd naar de uitkomsten van de brainstormsessies met onze leden? Of vraag je je af of de huidige hoge energieprijzen van invloed zijn op onze begroting? En de vraag: wie zetten we dit jaar in het zonnetje met een speldje/ 60-jarig lidmaatschap? Kom dan naar de Algemene ledenvergadering!

  De agenda ziet er als volgt uit:

  1. Opening

  2. Mededelingen

  3. Notulen Algemene Ledenvergadering 21 maart 2022

  4. Jaarverslag seizoen 2021-2022

  5. Financieel jaarverslag seizoen 2021-2022

  6. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie

  7. Begroting seizoen 2022-2023

  8. Vaststelling contributie

  pauze

  9. Jubilarissen

  10. Verkiezing bestuursleden

  • Bestuurslid Rudi Logtenberg is aftredend en niet herkiesbaar. Mike Jansen wordt voorgedragen als afvaardiging vanuit de voetbal jeugdcommissie
  • De positie van penningmeester is sinds vorig jaar vacant. Hij wordt tijdelijk ingevuld door Mark van Gurp met ondersteuning van Gert Seynaeve.
  • Roos van Breukelen legt haar taken binnen de handbalcommissie en als afvaardiging in het bestuur neer. Op dit moment is er nog geen vervanging. 

  Mocht je interesse hebben om één van openstaande posities in te vullen of meer informatie over de invulling wensen dan kan contact worden opgenomen met één van de overige bestuursleden.

  11. Rondvraag

  12. Sluiting

  De notulen van de jaarvergadering van 21 maart 2022 en het jaarverslag over het seizoen 2021-2022 zijn via de links hieronder te lezen

  notulen jaarvergadering 21 maart 2022

  jaarverslag seizoen 2021-2022

  Financiële zaken worden pas tijdens de vergadering gedeeld. Wil je vooraf meer inzicht in de financiën, dan ben je maandag 28 november vanaf 19.30 uur van harte welkom in de bestuurskamer, waar de financiële stukken ter inzage liggen.

 • Graag tot ziens op maandag 28 november!

   

  Bestuur Sportclub Overwetering