• ALGEMENE LEDENVERGADERING OP 21 MAART

  6 mrt 2022
 • Beste leden van Sc. Overwetering,

  Hierbij nodig ik jullie namens het bestuur van harte uit voor de Algemene ledenvergadering (jaarvergadering) van Sc. Overwetering, die plaatsvindt op maandag 21 maart 2022 vanaf 20.00 uur

  Wij vinden het erg fijn dat we jullie weer in de kantine van Sc. Overwetering mogen ontvangen.

  De agenda ziet er als volgt uit:

  1. Opening

  2. Mededelingen

  3. Notulen Algemene Ledenvergadering 22 maart 2021

  4. Jaarverslag seizoen 2020-2021

  5. Financieel jaarverslag seizoen 2020-2021

  6. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie

  7. Begroting seizoen 2021-2022

  8. Vaststelling contributie

  pauze

  9. Jubilarissen

  10. Verkiezing bestuursleden

  • Bestuurslid Rudi Logtenberg is aftredend en niet herkiesbaar. Hij heeft wel toegezegd zijn positie tot einde van dit seizoen in te vullen. Het bestuur heeft vooralsnog geen nieuwe kandidaat om voor te dragen.
  • De positie van penningmeester is sinds vorig jaar vacant. Hij wordt tijdelijk ingevuld door Mark van Gurp met ondersteuning van Gert Seynaeve.
  • Roos van Breukelen wordt voorgedragen als afvaardiging vanuit de handbalcommissie.

  Mocht je interesse hebben om één van openstaande posities in te vullen of meer informatie over de invulling wensen dan kan contact worden opgenomen met één van de overige bestuursleden.

  11. Rondvraag

  12. Sluiting

  De notulen van de jaarvergadering van 22 maart 2021 en het jaarverslag over het seizoen 2020-2021 zijn via de links hieronder te lezen

  notulen jaarvergadering 22 maart 2021

  jaarverslag seizoen 2020-2021

  Financiële zaken worden pas tijdens de vergadering gedeeld. Wil je vooraf meer inzicht in de financiën, dan ben je maandag 21 maart vanaf 19.30 uur van harte welkom in de bestuurskamer, waar de financiële stukken ter inzage liggen.

 • Graag tot ziens op maandag 21 maart!

   

  Bestuur Sportclub Overwetering