• Aanmelden vriend van Overwetering

  • Doorlopende machtiging - SEPA Sportclub Overwetering Koekoeksweg 11b 8121 CS Olst Nederland Incassant ID: NL82ZZZ406503490000 Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Sc. Overwetering om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank, om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens contributies en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Sc. Overwetering. Als u het niet eens bent met de afschrijving, dan kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. *