Wijziging doorgeven

Wijziging handbal

Alle velden met * verplicht invullen
Lidmaatschapsvoorwaarden Sc. Overwetering.
Het lidmaatschap loopt van 1 juli t/m 30 juni en wordt telkens met één jaar verlengd. Bij tussentijdse opzegging is men verplicht de contributie tot 30 juni van het lopende handbalseizoen te voldoen.
Opzeggen kan alleen via de website voor 1 maart. De contributiegelden van handballende leden zijn inclusief clubgelden, bondsgeld, kosten voor wedstrijdkleding en wasgeld. Eventuele boetes (en/of vernielingen) worden extra in rekening gebracht. Alle contributies dienen per kwartaal bij vooruitbetaling te worden voldaan. De club zal deze kosten automatisch incasseren. U vult daarvoor onderstaande doorlopende machtiging in.


Doorlopende machtiging - SEPA
Sportclub Overwetering
Koekoeksweg 11b
8121 CS Olst
Nederland
Incassant ID: NL82ZZZ406503490000

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Sc. Overwetering om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank, om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens contributies en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Sc. Overwetering.
Als u het niet eens bent met de afschrijving, dan kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. *
IBAN is de afkorting voor International Bank Account Number. Het IBAN van Nederlandse bankrekeningnummers bestaat uit 18 tekens (cijfers en letters) en het huidige rekeningnummer komt er in voor.
Kenmerk machtiging
Reden betaling: contributie


* = verplicht
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!